BESKRIVELSER AF FORSKELLIGE OPGAVER VI HAR LØST

2017-03-27T21:19:29+02:00

Ledelsesudvikling i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune ønskede man at styrke den strategiske ledelsesindsats på tværs af de organisatoriske ’siloer’ for at skabe mere sammenhængskraft, refleksionskraft og handlekraft. Kommunens ledere skulle rustes til sammen at løfte nye velfærdsudfordringer samtidig [...]

2017-03-27T21:26:12+02:00

Fremtidens ledere i Region Hovedstaden

Connector har i 2015, i samarbejde med Conmoto og CBS Executive, gennemført Region Hovedstadens ledelsesudviklingsprogram “Fast Track til ledelse af ledere”. Programmet blev opbygget, så det gav talenterne mulighed for at tilegne sig og afprøve [...]

2017-03-25T17:23:15+01:00

Ny leder i staten

Forløbet er et ambitiøst og omfattende ledelsesudviklingsforløb bestående af i alt 71⁄2 seminardage, to organisatoriske og ledelsesmæssige selvevalueringer, to konsulentsamtaler, arbejde i netværksgrupper, litteratur, e-læring og konkrete indsatser i din egen organisation. Forløbet er opdelt [...]