EFFEKTIV IMPLEMENTERING

Ofte strander implementeringsindsatsen på papir og i hensigtserklæringer frem for ændret adfærd. Når nye udviklingsprojekter, systemer, strategier og politikker skal virkeliggøres, kræver det en fokuseret indsats at få mærkbar effekt af forandringstiltag.

Uanset om I står over for at skulle virkeliggøre små eller store forandringer, så kan vi booste jeres implementeringskapacitet, når I:

 • Oplever, at forandringsprocesser ikke har opnået langsigtede effekter i organisationen
 • Konstaterer, at ledere og medarbejdere fortsætter med at agere, som de hele tiden har gjort
 • Vil omsætte idéer til adfærd og handling netop dér, hvor værdien skabes og opgaverne løses
 • Vil opnå mærkbar effekt ift. bedre kvalitet, øget effektivitet, produktivitet og styrket samarbejde
 • Vil løfte kompetencerne til at arbejde med effektfuld implementering – i hele organisationen.

Sammen tager vi fat i dine konkrete udfordringer og bearbejder dem intensivt. Vi kan hjælpe dig på flere måder tilpasset dit behov og karakteren af det implementeringsarbejde, du vil styrke.
Gevinstrealisering til organisationen, der vil implementere i bund på ét, eller flere udvalgte indsatsområder. Vi designer sammen med jer et intensivt forløb, der sikrer effekt helt ud på linjen af organisationen.
Implementeringsboost forløb – et kompetenceudviklingsforløb, der klæder deltagerne på til at arbejde med effektfuld implementering i relation til en konkret implementeringsopgave.
Implementeringscoaching – sparring til den enkelte eller teamet med en konkret implementeringsudfordring

Vi ved, hvad der virker – og vi har lang erfaring med at skabe fremdrift og resultater igennem organisationsudvikling og forankringsledelse.

Vi har sammen med vores kunder skabt implementeringer, eksempelvis:

 • Region Sjælland – IT implementering af Sundhedsplatformen
 • Gentofte Kommune, Pleje og Sundhed – Implementering af rehabilitering
 • Region Hovedstaden Psykiatri, Sct. Hans – Strategiimplementering
 • Frederiksberg Kommune implementering af fokusskifte til virksomhedernes efterspørgsel
 • Roskilde Kommune MED med effekt. Implementering af ny praksis i en række medarbejderudvalg
 • Vordingborg Kommune implementering af nyt ledelsesgrundlag med tilhørende værktøjer

Kontakt Søren Truelsen hvis du vide mere om hvordan vi arbejder med implementering, på tlf. 40 54 33 00 eller str@connector.dk