LØFT LEDELSESGRUPPEN

 

Høj forandringshastighed, knappe ressourcer og store resultatkrav. Der er pres på i forhold til at finde nye løsninger. Samtidig oplever I, at samarbejdet om den fælles ledelsesopgave kan blive forsømt. Det er et paradoks, fordi nøglen til at komme godt i gang med at indfri nye krav netop ligger i velfungerende ledelse. Vi kan assistere jeres ledelsesgruppe når I vil:

 • Have fælles forståelse for ledelsesgruppens eksisterende funktionsniveau
 • Accelerere et udviklingsforløb, der løfter den enkelte leder og gruppen som helhed
 • Kalibrere gruppen efter en organisationsændring eller når en ny chef sætter sig for bordenden
 • Gentænke ledelsesgruppens fælles mål og udfordre vanens magt
 • Sætte fokus på jeres samspil, tillid, kendskab, roller, kommunikationsformer og ledelsesværdier
 • Koble ledelsesgruppens strategiske opgave og udfordringer til hverdagens ledelsespraksis
 • Forstå gruppedynamikken og hvordan den påvirker gruppens arbejde og individerne.

Sammen med jer skræddersyer vi den indsats ledelsesgruppen har behov for. Her er eksempler på indsatser, vi tilbyder:

Samspil i ledelsesgrupper – gennem supervision mv. hjælper vi ledelsesgrupper til at udvikle deres relationelle koordinering.
Teamudvikling – gennem fokus på konkrete fælles ledelsesopgaver, udvikler vi ledelsesgruppen til i højere grad at arbejde som team.
Kompetenceudvikling for ledergruppen – Vi kan skræddersy et udviklingsforløb for ledelsesgruppen, der både understøtter det interne samspil i gruppen og som samtidig skaber fælles læring og udvikling af udvalgte ledelsesdiscipliner.

Vi ved, hvad der virker – og vi har lang erfaring med at skabe fremdrift og resultater igennem organisationsudvikling og forankringsledelse.

Vi har sammen med vores kunder skabt ledelsesløft hos eksempelvis:

 • Københavns Kommune
 • Egedal Kommune
 • Nationalmuseet
 • Skatteministeriet
 • Aalborg Kommune

Kontakt Astrid Perregaard hvis du vide mere om hvordan vi arbejder med ledelsesløft, på tlf. 2011 9770 eller ap@connector.dk