Projekbeskrivelse

Forløbet er et ambitiøst og omfattende ledelsesudviklingsforløb bestående af i alt 71⁄2 seminardage, to organisatoriske og ledelsesmæssige selvevalueringer, to konsulentsamtaler, arbejde i netværksgrupper, litteratur, e-læring og konkrete indsatser i din egen organisation.
Forløbet er opdelt i tre faser – indledning, indlæring og implementering.

Fase 1 består af:

Indledende kick off, hvor I i 1⁄2 dag arbejder med at sætte rammer for forløbet, motiveres til ledelsesopgaven af inspirerende oplæg om ledelse i staten fra forsker og chef i staten og inddeles i netværksgrupper.
Evaluering af egen enhed. En væsentlig del af det at være ny leder i en organisation er at danne sig et overblik over sin organisation (den enhed/afdeling, som du har ansvar for), for at have det bedst mulige udgangspunkt for arbejdet med at optimere driften og udvikle sin organisation. Ved lederudviklingsforløbets begyndelse og afslutning skal du derfor gennemføre en organisatorisk og ledelsesmæssig evaluering af egen enhed. Du vil blive introduceret til evalueringsprocessen på kick off og umiddelbart derefter kunne finde vejledning og templates på portalen.

MBTI – Myers-Briggs Personprofilanalyse. Analysen sikrer jer vigtig indsigt i egne præferencer og fælles sprog og danner udgangspunkt for den mere personlige del af udviklingsaftalen og en del af arbejdet på Ledelseslaboratoriet. Individuel samtale med konsulent, der med udviklingsaftalen som fokus sikrer retning og sammenhæng i jeres udvikling.

Individuel udviklingsaftale, der rummer mål for udviklingen af egen person, egen ledelse og egen organisation. Udviklingsaftalen godkendes af egen chef og fungerer som et dynamisk dokument, der løbende justeres i takt med øget indsigt og opnåede resultater. Indledende netværksmøder, hvor I i mindre grupper arbejder med gensidig sparring i forhold til MBTI, selvevaluering og udviklingsaftaler. Netværksmøderne er støttet af en konsulent.

Fase 2 består af:

To faglige seminarer, hvor fokus er på at give en forståelse af og indsigt i egen person, i ledelse og ledelsesroller i staten. Seminarerne er afvekslende opbygget og faciliteres af konsulenter med praktisk erfaring med ledelse i staten og professorer med adgang til den nyeste internationale viden. Seminarerne indledes med små surveys og suppleres af litteratur, cases og opgaver i egen organisation. Netværksmøder, hvor I arbejder med at omsætte viden til praksis, erfaringsudveksle og støtte og udfordre hinandens personlige og ledelsesmæssige udvikling. Tre af møderne er faciliteret af konsulent.

Et todages Ledelseslaboratorium, der fungerer som action learning og assessment forløb. I arbejder i mindre grupper med konkrete cases stillet af topchefer i staten. Der er fokus på projektledelse, samarbejde og resultatskabelse samtidig med, at I observeres og får værdifuld indsigt i egen person, samspillet med andre og dynamikker i ledelsesteam.

Fase 3 består af:

En implementeringsperiode, hvor I arbejder med at skabe resultater i egen organisation suppleret af netværksmøder og arbejde med projekter i egen organisation.

Afsluttende evaluering af egen enhed. Den afsluttende evaluering sammenholdes med den indledende måling og fungerer som effektmåling af det samlede udviklingsforløb.

Individuelle samtaler med en holdkonsulent ved forløbets slutning med fokus på din videre udvikling som leder i staten.

Et endags afslutnings- og perspektivseminar med fremlæggelse, individuel feedback i netværksgrupperne, inspirerende og perspektiverende indlæg fra professor og topchef i staten samt afslutningsmiddag.