ARBEJD PÅ TVÆRS

I vil gerne øge organisationens kapacitet til tværgående opgaveløsning. I oplever, at opgaver falder mellem forskellige enheder, og det kan være svært at få medarbejdere til at tage ejerskab i de tværorganisatoriske opgaver. Denne situation er hyppig i både offentlige forvaltninger og private virksomheder og leder desværre ofte til markant dårligere resultater, end hvis man formår at arbejde sammen på tværs i organisationen. Måske overvejer I, om samskabelse er svaret for jer, eller om det drejer sig mere om at finde frem til, hvilken involveringsgrad der passer til jeres forskellige processer.

  • Bliv bevidst om hvilket inddragelsesniveau, der passer til din udfordring, og om hvordan du bedst inddrager andre interessenter og fagligheder i din problemløsning
  • Få nye værktøjer til at styre tværgående processer og sikre god kommunikation i takt med, at projektets kompleksitet stiger
  • Lær at italesætte dit teams professionelle faglighed og få fuld effekt af samklangen af fagligheder i teamet.

Vi kan hjælpe din organisation med at frisætte jeres potentiale for bedre samarbejde på tværs. Mulighederne er eksempelvis:

Nye tværorganisatoriske udviklingsprojekter – Vi bistår i processer, hvor nye tværorganisatoriske driftsprocesser og kompetencer skal udvikles og implementeres.
Tværgående ledelseslaboratorium – Udforsk værdien af at turde træde ind i jeres respektive ledelsesdomæner. Vi sørger for, at I får skabt værdi og læring i processen.
Tværfagligt samspil – Træn jeres medarbejdere i at se synergien i løsninger med medarbejdere i andre afdelinger. Vi støtter også projektledere i at designe og lede det tværgående.
Samskabelse og nye involveringsmetoder – Når I er klar til at gå ’all in’ på samskabelse, skaber vi – sammen med ledelsen det organisatoriske fundament og fungerer som facilitator på de efterfølgende processer, som jeres afdelinger indgår i med hinanden, med kunder og/eller borgere.

Vi har styrket det tværgående samarbejde gennem mange år, heriblandt hos:

  • Gentofte Kommune
  • Socialforvaltningen i Københavns Kommune
  • Skatteministeriet

Kontakt Morten Hein hvis du vide mere om hvordan vi arbejder med tværgående opgaveløsning, på tlf. 28 56 27 87 eller mh@connector.dk