Effektive forandringer

Når organisationsændringer skal lykkes, når nye systemer skal implementeres og når strategier og politikker skal virkeliggøres, kræver det en fokuseret indsats at få ændret adfærd, realiseret gevinster og skabt de ønskede resultater.

Connector har omfattende erfaring med projektledelse og implementeringsstøtte i forbindelse med større og mindre forandringsprojekter i den offentlige sektor. Det kan være implementering af ny lovgivning på socialområdet, nye IT-systemer i sundhedssektoren eller nye faglige metoder og tilgange hos fagprofessionelle. I tæt samarbejde med vores kunder, og med afsæt i enkle værktøjer og en dyb indsigt i de faglige og organisatoriske forhold, hjælper vi med at designe og gennemføre jeres udviklings-, implementerings- og forandringsprojekter.

Fælles for vores bistand er, at vi har fokus på den kultur, det mindset og den adfærd, der skal til I jeres organisation for at I lykkes med jeres forandring. Det kan fx være i forbindelse med:

  • Forandringsledelse og implementering, hvor vi bistår forretningens projektledere med at designe og gennemføre en effektiv implementeringsproces
  • Gevinstrealisering til organisationen, der vil implementere i bund på ét eller flere udvalgte indsatsområder
  • Organisations- og kulturudvikling, hvor vi har fokus på relationer, samarbejde og fælles mindset
  • Analyser af kultur, ledelse og organisering

Vi har gode erfaringer med for en tid at indgå i jeres projektorganisation, så vi er helt tæt på jeres forandring og jeres organisation. I andre situationer er det mere relevant at vi giver ledelsessparring og faciliterer udvalgte workshops, møder og aktiviteter.

Vi har hjulpet både store og små organisationer med at planlægge og gennemføre effektive forandringer, eksempelvis:

  • Region Sjælland – IT implementering af Sundhedsplatformen
  • Gentofte Kommune, Beskæftigelse – virksomhedsrettet indsats
  • Frederikssund Kommune – Fælles myndighed på social- og sundhedsområdet

Kontakt partner Morten Friis Hein for en snak om effektiv implementering på 28562787 eller mh@connector.dk