Ian Kirkedal Nielsen - tlf 20626108 - e-mail: ikn@connector.dk
Ian Kirkedal Nielsen - tlf 20626108 - e-mail: ikn@connector.dkChefkonsulent

Om Ian

Ian er en kompetent og erfaren rådgiver i arbejdet med ledelse- og strategiudvikling/implementering, kapacitetsudvikling i organisationer samt praksisnær adfærdsdrevet udvikling af indsatser og sammenhængende tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.

Ian brænder for at rådgive ledere og medarbejdere og understøtte udvikling af bæredygtige løsninger i den offentlige sektor. Han er især optaget af, hvordan indsatser bringes ind i en kultur og praksis af refleksivt forbedringsarbejde, der bygger på datainformeret ledelse og som kan understøtte adfærd og handlinger, der i sidste ende sikrer, at organisationen skaber den ønskede værdi.

I sit konsulentarbejde trækker Ian på sin solide fagfaglighed, særligt fra velfærdsområderne social, sundhed, integration og skole/ uddannelse – og sin evne til at lede og facilitere udviklende og skabende processer i et samspil af mange aktører. Ian bringer ind kompetencer og metoder fra mere end 10 års erfaring med ledelse af større udviklingsinitiativer og strategiske projekter.

Ians klare styrker er hans konceptuelle og systematiske tænkning, der sikrer at han kan omsætte det komplekse til håndterbare handlinger og hans blik for at samle de enkelte bestanddele til helheder, så der skabes nye, værdifulde forståelser og perspektiver.

Ian er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har været i Connector siden 2023.

Tilbage til teamet