Projekbeskrivelse

Modenheden i måden hvorpå effektiviseringsprojekter i kommunerne gennemføres er stigende, men der er stadig forbedringspotentialer i forhold til at realisere gevinster af de igangsatte effektiviseringsindsatser. Der er derfor brug for at arbejde mere fokuseret med udvælgelse af effektiviseringstiltag, implementering af projektresultater og tilrettelæggelse af gevinstrealisering.

Hovedkonklusionerne i den undersøgelse Connector har gennemført af hvordan kommuner arbejder med effektiviseringsprojekter på Social- og Sundhedsområdet. I alt 9 kommuner har deltaget i undersøgelsen og 46 effektiviseringsprojekter er blevet gennemgået.

Formålet med undersøgelsen er – med udgangspunkt i et overblik over, hvorledes en række kommuner arbejder med projekter til effektivisering i ældresektoren – at udlede, hvad kommunerne selv oplever som bedste praksis. Dette holdes herefter op mod en standardiseret projektmodel, og på denne baggrund kan vi give en række anbefalinger om områder, hvor kommunerne med fordel kan forbedre projektarbejdet med effektiviseringsformål.

Vores anbefalinger er formuleret som 8 best principles for effektivisering, der både begrundes af en teoretisk, metodisk fremgangsmåde og af en oplevet god praksis i kommunerne.