Projekbeskrivelse

Connector har i 2015, i samarbejde med Conmoto og CBS Executive, gennemført Region Hovedstadens ledelsesudviklingsprogram “Fast Track til ledelse af ledere”.

Programmet blev opbygget, så det gav talenterne mulighed for at tilegne sig og afprøve et stærkt organisatorisk og ledelsesmæssigt drive, for at være med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen og mulighed for at udvikle den personlige robusthed, der er afgørende for, at de lykkes i deres kommende toplederjob.

Forløbet består af:

To talent- og karrieresamtaler med konsulent og egen chef, hvor der aftales og følges op på personlige og organisatoriske mål og indsatser.
Strategi- og ledelseslaboratoriet ”Fremtidens sundhedsvæsen”, hvor talenterne på et tredages modul med inspiration udefra arbejder med at udvikle og lede fremtidens sundhedsvæsen. Arbejdet foregår i mindre grupper med processtøtte, fokus på de gruppedynamiske processer og individuel feedback samt input fra eksperter, meningsdannere og koncerndirektionen undervejs.
Aktionslæringsprojekter i mindre grupper omkring konkrete koncernstrategiske udfordringer sponsoreret af direktører i regionen og med processtøtte fra konsulenter.
Refugiet – et tredages personligt udviklende modul, hvor talenterne får ny viden om, reflekterer over og træner de personlige og ledelsesfaglige egenskaber, der er afgørende for at lykkes som leder af ledere.
Personlige projekter, hvor talenterne arbejder med deres drive, balance og prioriteringer gennem coaching af erhvervspsykolog, filosof, kommunikationstræner eller konsulenter i mindre grupper.
Talentdagen, hvor erfaringer opsamles, viden deles med direktionen og egne chefer, og fremtidens sundhedsvæsen perspektiveres.
Forløbet kædes sammen af en individuel udviklings- og opfølgningsplan, der fungerer som afsæt for samtaler undervejs og som en styrende rød tråd i talenternes udviklingsforløb
Vil du vide mere om forløbet kan du kontakte chefkonsulent Astrid Perregaard