Projekbeskrivelse

Connector har i de seneste år bistået en række kommuner med implementering af rehabiliteringsstrategi, bl.a. i kommunerne Gentofte, København og Ballerup.

Connector har fokus på at bistå med den organisatoriske og ledelsesmæssige side af forandringen. Vi har inden for det seneste år været involveret i:

Støtte til driftsledelserne, når de skal virkeliggøre rehabilitering i dagligdagen. Det være sig i form af hjælp til forandringskommunikation, kulturforandringer, sikring af effekt af store kompetenceudviklingstiltag (transfer), redesign af arbejdsgange mv. Vi oplever, at kommunerne er ved at få øjnene op for, at der skal fokus på at støtte driften i at realisere de ønskede effekter af rehabiliteringsindsatsen.
Udvikling af den ”faglige dialog” både internt mellem faggrupper på den enkelte arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser (fx sygepleje, træning, hjemmepleje og visitation). En styrket faglig dialog er et væsentligt middel til at arbejde mere helhedsorienteret og koordineret med afsæt i borgerens motivation og mål for indsatsen. Fokus er både på udvikling og træning af medarbejdere i at indgå i faglige dialoger og på at styrke den tværgående ledelse på de forskellige niveauer.
Udvikling af nye organisations-design for den rehabiliterende organisation, hvor vi har opnået erfaringer både med etablering af tværgående, faste rehabiliteringsteams og mere løskoblede, matrixlignende strukturer, hvor medarbejderne både har tilknytning til et tværgående team og egen ”stamorganisation”.
Effekt-evaluering af forskellige måder at organisere rehabiliteringsopgaven på, hvor vi bistår med at skabe mere fakta-drevne beslutninger om såvel organisering og de konkrete rehabiliteringsindsatser.
Konsulenter Mette Clausen og Morten Friis Hein