Projekbeskrivelse

Connector leverede sammen med Professionshøjskolen Metropol og konsulentfirmaet Conmoto et ambitiøst ledertalentudviklingsprogram for Københavns Kommune.

Her citerer vi et par af de deltagere, som har afsluttet LUP3 programmet:

“Vi har fået øje på ledelse som fag, man skal ikke føle sig begrænset til kun at se sig selv som leder indenfor eget område. Godt at LUP Programmet går på tværs af forvaltningerne – der er mulighed for praktikforløb i anden forvaltning og for at få en mentor fra en anden forvaltning”

“Uddannelsens opbygning er mere omfangsrig end en traditionel diplomuddannelse. Der er bedre mulighed for at lære hinanden at kende”
Københavns Kommune har de seneste år satset massivt på lederudvikling på alle niveauer fra direktion til lederen på gulvet. Københavns Kommune ønsker at fremtidssikre sig på alle ledelsesposter. Derfor udvikler de både de ledere, der i dag sidder på centrale ledelsesposter og de talenter, der har stukket næsen frem som f.eks. projektledere, faglige koordinatorer, teamkoordinatorer og lignende. Lederne skal rustes til næste lederniveau og talenterne skal gøres klar til ledelse, så der er en stor talentpulje at rekruttere fra, når mange ledere i de kommende år går på pension.

LUP 3 er et ledertalentudviklingsprogram for ledere og lederaspiranter med talent for ledelse af og i de borgernære enheder (daginstitutioner, fritidshjem, skoler, hjemmepleje, plejehjem, sociale boenheder, døgninstitutioner, jobcentre og mange flere).

LUP 3 er en ambitiøs lederuddannelse, som henter det bedste fra:

De kompetencegivende uddannelser
Skræddersyede uddannelsesforløb med afsæt i egen organisation, værdier og strategier, og personlige udviklingsforløb målrettet den enkelte leder i mindre netværksgrupper.
LUP 3 er således både en offentlig lederuddannelse, et organisatorisk udviklingsprojekt, hvor deltagerne arbejder meget konkret med at omsætte aktuelle strategier og værdier til hverdagsliv, og en personlig udviklingsrejse for den enkelte deltager.

Talentudviklingen foregik i årene 2013 – 2016

Kontaktpersoner hos kunde Ene Levin, Koncernservice, HR

Konsulent Astrid Perregaard