Projekbeskrivelse

Connector og Conmoto har i samarbejde med Kompetencesekretariatet bistået over 20 undervisningsinstitutioner (gymnasier, erhvervsskoler mv.) med at forny deres MUS. Vi har trænet og coachet rektorer og uddannelsesledere i at gennemføre MUS, så både medarbejdere og ledere oplever MUS giver mere værdi.

Information og inspiration kan hentes på Kompetencesekretariatets hjemmeside: www.kompetenceudvikling.dk

Når vi spørger ledergrupperne til udbyttet af den gennemførte MUS-runde, er noget af det de fremhæver om den ledelsesmæssige indsats:

At hvis man ledelsesmæssigt prioriterer MUS, så sker der noget. Processen har bidraget til at ”ledelse af MUS” bliver taget mere alvorligt og ses som en fælles ledelsesindsats og dermed ikke længere ‘blot noget vi hver især håndterer’.
At de ledelsesmæssigt er lykkedes med at skabe en tydeligere kobling mellem MUS og arbejdspladsens strategi, vision og pædagogiske profil og en accept blandt medarbejderne om, at MUS også er en samtale om arbejdspladsens udvikling. Det betyder, at samtalen ikke kun bliver en individuel samtale, men også et redskab til organisationsudvikling.
At øget fokus på ledergruppens forberedelse har bidraget til, at lederne er blevet mere tydelige på en fælles retning og på den måde har processen i sig selv bidraget til større sammenhængskraft i ledergruppen.
Opprioritering af forberedelsesopgaven giver værdi. Det er både den konkrete fakta-forberedelse (fx for skolernes karakterer, sygefravær, tidligere uddannelse), den mentale (hvem er det jeg skal have samtale med) og den samtaletekniske (lede samtalen, de gode spørgsmål, de klare budskaber).
For mere information om projektet kontakt chefkonsulent Mette Clausen