Projekbeskrivelse

Connector har siden 2012 udviklet og leveret et sammenhængende og ambitiøst ledelsesudviklingsforløb for nye ledere i staten. Forløbet er en del af den danske stats ambitiøse lederudviklingsprogram målrettet statslige ledere. Med udgangspunkt i de fire pejlemærker: helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft medvirker PLUS forløbene til at udvikle offentlig ledelse og offentlige ledere. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.

Forløbet består af virtuelle læringsforløb, individuelle samtaler, en personprofil, 4 todages moduler med overnatning, et tematiseret aktionslæringsforløb med besøg uden for staten og ledelsessprint i ledernes egne organisationer.  Vi arbejder med borgeren i centrum, digitalisering, nye organisations- og samarbejdsformer, kerneopgaver, strategisk ledelse, driftsledelse, forandringsledelse, teamledelse, kommunikation, motivation og gode samtaler – og ikke mindst med ledernes personlige ledelsesmæssige udvikling. Forløbet er opbygget med en naturlig progression, så vi hele tiden bygger videre på de erfaringer og den læring, som du opnår undervejs.

Forløbet er løbende blevet udviklet i tæt samarbejde med først Moderniseringsstyrelsen og senest Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, så vi konstant er på forkant af god ledelsespraksis i staten, nationalt og internationalt. Mere end 500 nye kontorchefer har deltaget i forløbet.

Kontakt Astrid Perregaard eller Morten Tamstorf for at høre mere om vores tilgang til ledelsesudvikling i store organisationer.