Projekbeskrivelse

Ny velfærd – Nyt lederskab

Roskilde Kommune arbejder på rigtig mange fronter med (sam)skabelsen af fremtidens velfærdsløsninger. Et af grebene er at udvikle deres mange ledere til at anvende nye mentale modeller, som fremtidens velfærdsarbejde kalder på. Fx fra ikke kun at forbruge de knappe ressourcer, men også at mobilisere ressourcer i og uden for organisationen.

Det betyder i stigende grad, at de klassiske siloer skal suppleres med veludviklede muldvarpegange, hvor ledelse også bliver at lede de processer, der IKKE stopper der hvor ledelsesbeføjelserne stopper. Med fravær af positionsmagt og håndtering af dilemmaer til følge.

Det har konkret udmøntet sig i et kursusforløb ’Leder på kanten – samskabelse i praksis’, hvor ledere fra alle kommunens velfærdsområder arbejder med fem nye lederroller. De fem roller tager afsæt i Mandag Morgen’s ”Leder på kanten”: Meningsskaberen; Netværkssmeden; Initiativdyrkeren; Udforskeren og Effektjægeren.

Derudover har chefer og ledere på Psykiatri- og Handicapområdet taget fat på at gentænke deres ledelsesopgave i lyset af en mere samskabende og netværksorienteret organisationsform.

Det bliver til en række interessante hverdags-eksperimenter, udvikling af prototyper og nysgerrighed på egen og andres ledelsespraksis og på den måde, hvorpå der skabes værdi for borgerne. Kort sagt: Vi skal handle os til ny praksis mere end at tænke os til den.

Forløbet blev gennemført i 2015

Kontaktpersoner hos kunde Susan Høygaard Nørskov, HR
Henrik Abildtrup, Vicedirektør i Beskæftigelse, Social og Økonomi

Forløbene gennemførtes sammen med en af vores gode samarbejdspartnere Hanne Dorthe Sørensen fra Lederskabelse.dk, som i 2015 udgav bogen Ny velfærd – Nyt lederskab

Chefkonsulentonsulent Astrid Perregaard