SKAB STÆRKE RELATIONER

 

Det kan være svært, når dine omgivelser ikke reagerer som forventet, og kolleger, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere tilsyneladende opfører sig ulogisk og irrationelt. Stærke relationer er afgørende og kan ses på bundlinjen. Derfor kan det godt betale sig at udvikle personlige og sociale kompetencer – og ikke kun de faglige. At styrke kompetencer på det relationelle område og opnå større synergi i relationerne handler om at:

 • Forstå og navigere efter hvordan vi mennesker er ”sociale dyr”
 • Opbygge nysgerrighed, anerkendelse og tillid i relationen til andre
 • Have kendskab til din psykologiske prægning og forstå, hvordan den påvirker din måde at relatere til andre mennesker
 • Tage din autoritet på dig og sætte klare og respektfulde grænser
 • Styrke din gennemslagskraft – uden dominans, unødvendige kampe eller manipulation

Vi kan hjælpe dig eller jer på flere forskellige måder afhængig af om det er dig selv eller vigtige samarbejdsrelationer, der skal styrkes. Mulighederne er:

Udviklingsforløb med andre  hvor du styrker dine relationelle kompetencer i samspil med andre ledere og specialister.
Coaching – individuelle samtaler, hvor vi tager afsæt i dine helt konkrete udfordringer. Relationsarbejde i praksis – ”Servicetjek” på jer i relationen, dig og en medarbejder, en lederkollega, din chef eller en vigtig samarbejdspartner – hvad sker der, når I er sammen? Hvad fungerer og hvad kan udvikles?

Konflikthåndtering – Hjælp til at håndtere og løse en konflikt på arbejdspladsen, der er gået i hårknude. Det kan være mellem to eller flere personer eller mellem grupper på arbejdspladsen.

Social kapital – Jeres sociale kapital styrker tillid, retfærdighed og samarbejdsevnen på arbejdspladsen og fremmer evnen til at løfte kerneopgaven. Få hjælp til at sætte ind på kontoen og højne den sociale kapital.

Fravær og nærværMange arbejdspladser kæmper med højt fravær og ender ofte i en ond spiral, hvor fravær slider på de tilstedeværende og danner grobund for endnu mere fravær. Vi kan hjælpe jer med at sætte fraværsindsatsen i system og opnå en varig effekt.

Vi har sammen med vores kunder skabt implementeringer, eksempelvis:

 • Statens Serum Institut
 • Fødevarestyrelsen
 • Roskilde Kommune
 • Niras
 • Cowi
 • Forsikring og Pension

Kontakt Connector hvis du vide mere om hvordan vi arbejder med implementering, på tlf. 44 94 33 00