Stine G. Page - tlf. 22484414 - e-mail sp@connector
Stine G. Page - tlf. 22484414 - e-mail sp@connectorChefkonsulent

Om Stine

Stine arbejder med ledelse og faglige forandringer indenfor velfærdsområderne. Ofte i krydsfeltet mellem mødet med borgerne, samarbejdet i og på tværs af enheder, og ledelse. Og med fokus på den faglige udvikling, kvalitet og brug af digitale redskaber.

Stine har fra sin tid som chefkonsulent og faglig leder i det kommunale erfaringer med at designe, facilitere og lede både små projekter og store udviklingsprogrammer. Hun er optaget af at hjælpe med at skabe meningsfulde forandringer i hverdagen. Med opmærksomhed på at udvikling og implementering ofte fletter sig sammen, og at vigtig læring sker undervejs.

Stine er en kreativ og involverende proceskonsulent. Hun er uformel i sin omgangsform, har blik for forskellige perspektiver, og er optaget af at omsætte det komplekse til håndterbare handlinger.

Stine er Cand.mag. i International udvikling og filosofi fra Roskilde Universitetscenter og har en Diplom i ledelse. Hun har været i Connector siden 2022.

Tilbage til teamet