Klar retning

I et samfund præget af store forandringer, drevet af den demografiske, teknologiske og politiske udvikling, er det afgørende at have en klar og fælles forståelse af hvad organisationen, virksomheden eller institutionen arbejder for.

Gennem involverende og effektive processer, hjælper vi vores kunder med at formulere og implementere en klar strategisk retning og klare langsigtede mål. Vi arbejder med det store ”WHY” og har et stærkt blik for hvad der er nødvendigt for at skabe mening og udvikle det ejerskab, der er afgørende for god ledelse, velfungerende samarbejde og bedre resultatskabelse.

Med afsæt i en stærk forretningsforståelse, og med brug af enkle værktøjer, tilrettelægger og faciliterer vi udviklingsprocesser omkring:

  • Mission, vision og værdier
  • Strategier, kerneopgaver og strategikort
  • Mål, resultatplaner og indsatser
  • Den strategiske fortælling, meningsskabelse og narrativer

Det kan være længerevarende forløb for organisationer eller kortere seminarer for ledelsesteams og afdelinger – og det kan være den nye strategi, revitalisering af den eksisterende eller hjælp til konkretisering af koncernstrategien i egen enhed. Ofte vil strategiprocessen være afsæt for efterfølgende forandrings- og implementeringsaktiviteter.

Vi har hjulpet både store og små organisationer med at udvikle og implementere en klar retning, eksempelvis:

  • Holbæk Sygehus
  • Rigspolitiet, Politiområdet
  • ARGO
  • Femern Belt Development

Kontakt partner Morten Tamstorf for en snak om strategi, mening og ejerskab på 40627060 eller mt@connector.dk